Πάμε!

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Αβραμοπου...λίγος

Με ανοιχτό το στόμα άκουσα στις ειδήσεις τον Αβραμόπουλο να δηλώνει περήφανος που το κόμμα του είναι το πρώτο στην Ελλάδα που εκλέγει την ηγεσία του από τη βάση!-!-!

...


...


Τώρα πια δεν μπορώ παρά να περιμένω, να τον ακούσω να δηλώνει πως πρώτη η Νέα Δημοκρατία έστειλε άνθρωπο στο φεγγάρι, έχτισε τις πυραμίδες και ανακάλυψε την Αμερική!...

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Χωρίς Θεό

*Από το freeinquiry:
http://freeinquiry.gr/pro.php?id=45


Η θρησκευτική πίστη δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή ευημερία των κοινωνιών

Υπάρχει μια κοινή πεποίθηση, την οποία μοιράζονται οι οπαδοί των διαφόρων θρησκειών, ότι η λατρεία του Θεού και η υπακοή στα κελεύσματα της θρησκείας θεωρούνται ουσιώδη για μια υγιή και ειρηνική κοινωνία. Ο Θεός και η θέλησή του, πιστεύουν πως πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ζωής του κάθε ατόμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευημερία με ηθική και ασφαλή ζωή. Οι θρησκευόμενοι συμφωνούν επί πλέον, στο ότι το κάθε κοινωνικά ακραίο άτομο -εγκληματίας, ζητιάνος, περιθωριακός κ.ά.- θεωρείται, ότι παρουσιάζει έλλειψη ευσέβειας, ενώ όταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μιας κοινωνίας απορρίψει το Θεό, τότε θα επέλθει η αποσύνθεσή της.

Σε περίπτωση, που η θρησκευτική αυτή θεωρία -του ότι η τυχόν απομάκρυνση από το Θεό είναι η αιτία για όλα τα κακά της κοινωνίας- είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να αναμένουμε τα περισσότερο θρησκευόμενα έθνη στη Γη να είναι οι προμαχώνες του εγκλήματος, της φτώχειας και των ασθενειών και τα πρότυπα των υγιών κοινωνιών. Η σύγκριση των άθρησκων εθνών όμως, με τα περισσότερο θρήσκα αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Στην πραγματικότητα οι περισσότερο κοσμικές χώρες -με τα μεγαλύτερα ποσοστά άθεων και αγνωστικιστών- είναι μεταξύ των σταθερότερων, ειρηνικών, ελεύθερων, πλούσιων, και υγιών κοινωνιών, ενώ οι θεοκρατούμενες βρίσκονται μεταξύ των ασταθέστερων, βίαιων, καταπιεστικών και φτωχών κοινωνιών.

Θα πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε προσεκτικοί, ώστε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των ολοκληρωτικών κοινωνιών, όπου ο αθεϊσμός επιβάλλεται από την εξουσία επί ενός απρόθυμου πληθυσμού (όπως στα πρώην σοβιετικά κράτη) και των ανοικτών, δημοκρατικών κοινωνιών, όπου ο αθεϊσμός επιλέγεται ελεύθερα από τον επαρκώς μορφωμένο πληθυσμό (όπως στη Σουηδία, στις Κάτω Χώρες, ή στην Ιαπωνία).

Η αθεΐα των πρώτων κοινωνιών, που μπορεί να περιγραφή ως "καταναγκαστικός αθεϊσμός" μολύνεται από όλα τα επακόλουθα του ολοκληρωτισμού: δωροδοκία, οικονομική στασιμότητα, λογοκρισία, κατάθλιψη, και φτώχεια, ενώ σχεδόν κάθε έθνος με υψηλά επίπεδα "φυσικού" αθεϊσμού αποτελεί κι ένα πρότυπο κοινωνικής υγείας.


Υψηλά πρότυπα διαβίωσης σε έθνη με υψηλά ποσοστά αθεΐας

Τα έθνη με υψηλά ποσοστά αθεΐας μεταξύ των μελών τους διαθέτουν υψηλά πρότυπα διαβίωσης και κοινωνικής υγείας, σε αντίθεση με τα έθνη με υψηλά ποσοστά θρησκευόμενων μελών. Στις εκθέσεις για το "Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης" των Ηνωμένων Εθνών, όπου αξιολογούνται όλες οι χώρες, όσον αφορά στους δείκτες ανάπτυξής τους, λήφθηκαν υπ' όψη μετρήσεις δεικτών κοινωνικής υγείας (μέσος όρος ζωής, εκπαίδευση - αναλφαβητισμός, κατά κεφαλήν εισόδημα κ.τ.λ.). Σύμφωνα με τις εκθέσεις, στα πέντε κορυφαία έθνη συγκαταλέγονται η Νορβηγία, η Σουηδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, και η Ολλανδία, χώρες με υψηλά ποσοστά αθεϊσμού. Αντίθετα, οι κατώτερες πενήντα χώρες του "Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης" παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά αθεϊσμού.

Οι άθρησκες χώρες παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας, ενώ οι θεοκρατούμενες χώρες τα υψηλότερα. Σύμφωνα με τις ετήσιες αναφορές της CIA για όλο τον κόσμο από τα 225 έθνη, τα 25 με τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας είχαν σημαντικά υψηλά ποσοστά αθεΐας. Αντίθετα, τα 75 έθνη με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας ήταν όλα θεοκρατούμενα με μηδενικά ποσοστά αθέων.

Όσον αφορά στα δiεθνή ποσοστά φτώχειας, οι σχετικές εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών διαπιστώνουν, ότι τα 40 φτωχότερα έθνη στη Γη (σύμφωνα με το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα δολάριο ημερησίως), ήταν ιδιαίτερα θεοκρατούμενα με στατιστικά ασήμαντο επίπεδο αθέων.

Στα ποσοστά ανθρωποκτονιών, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Law and Economics (2002), εξετάσθηκαν 38 μη Αφρικανικά έθνη και διαπιστώθηκε, ότι τα δέκα με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών ήταν ιδιαίτερα θεοκρατούμενα με ελάχιστα επίπεδα αθεϊσμού. Αντίθετα, τα δέκα έθνη με τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, ήταν όλα εκτός από την Ιρλανδία κοσμικά έθνη με υψηλά επίπεδα αθεϊσμού.

Σχετικά με τα ποσοστά βασικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την "Παγκόσμια Κοινωνική Κατάσταση", οι 35 χώρες με τα πιο υψηλά επίπεδα αναλφαβητισμού σε νεαρές ηλικίες (ποσοστό αυτών που δεν μπορούν να γράψουν ή να διαβάσουν σε ηλικίες από 15 έως 24 ετών), ήταν όλες ιδιαίτερα θεοκρατούμενες, με ασήμαντο ποσοστό άθεων μελών.

Όσον αφορά στα ποσοστά φορέων AIDS, όσο περισσότερο θεοκρατούμενα είναι τα έθνη, τόσο χειρότερα ποσοστά παρουσιάζουν. Αντίθετα, τα ιδιαίτερα άθρησκα έθνη της δυτικής Ευρώπης, όπως της Σκανδιναβίας, όπου παρέχεται δημόσια σεξουαλική εκπαίδευση κι ο έλεγχος των γεννήσεων είναι ευρέως προσιτός παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά μόλυνσης από τον ιό του AIDS στον κόσμο.

Σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα έθνη που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά αθεΐας είναι μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν περισσότερο την ισονομία, ενώ τα θεοκρατούμενα είναι μεταξύ των πλέον καταπιεστικών. Σύμφωνα με άλλη μελέτη (Human Values and Social Change), χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, και η Ολλανδία, οι οποίες έχουν τις περισσότερες γυναίκες μέλη στα Κοινοβούλιά τους, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αθεϊσμού, ενώ χώρες όπως το Πακιστάν, η Νιγηρία, και το Ιράν, με τις λιγότερες γυναίκες μέλη στο δημόσιο βίο είναι αυστηρά θεοκρατούμενα. Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρούνται και στα ποσοστά αποδοχής της ομοφυλοφιλίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι χώρες με τα υψηλά ποσοστά αθεΐας είναι μεταξύ των περισσότερο κοινωνικά υγιών στη Γη, ενώ εκείνες με ανύπαρκτα ποσοστά άθεων είναι μεταξύ των περισσότερο απόρων. Τα πρώτα έθνη έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, παιδικής θνησιμότητας, ένδειας, αναλφαβητισμού και μεταξύ των πιό υψηλών επιπέδων πλούτου, μέσου όρου ζωής, και ισότητας των φύλων στον κόσμο.

Οι πληροφορίες που παρατέθηκαν δεν είναι βέβαια αρκετές ώστε να τεκμηριώσουν, ότι τα υψηλά επίπεδα αθεϊσμού προκαλούν την κοινωνική υγεία, ενώ τα χαμηλά προκαλούν τα κοινωνικά δεινά όπως η ένδεια ή ο αναλφαβητισμός. Ο πλούτος, η ένδεια και η ευημερία στα διάφορα έθνη προκαλούνται από πολυάριθμους πολιτικούς, ιστορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες, που ενδεχομένως να είναι περισσότερο καθοριστικοί από τις προσωπικές πεποιθήσεις των ανθρώπων.

Το συμπέρασμα που προκύπτει όμως από τα παραπάνω στοιχεία είναι, ότι τα υψηλά επίπεδα μή πίστης σε κάποιο Θεό δεν οδηγούν αυτόματα σε διακοπή του πολιτισμού, σε ανήθικες συμπεριφορές, ή σε "άρρωστες κοινωνίες"· το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει μάλιστα. Επί πλέον, η θρησκεία δεν είναι σαφώς η απλή και μόνη πορεία προς τις δίκαιες κοινωνίες, που λύνει όλα τα κοινωνικά προβλήματα, όπως οι φανατικά θρησκευόμενοι οπαδοί πιστεύουν και διακηρύττουν. Η ευσεβής "λύση" τους είναι ιδιαίτερα αμφίβολη και σαφώς αντίθετη από τα αποτελέσματα των ερευνών των κοινωνικών επιστημών.

Τα αποτελέσματα της πίστης στο Θεό των μελών των θεοκρατούμενων κοινωνιών δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά των κοσμικών. Αν επιδιωκόμενα είναι η ευημερία, η ασφάλεια, ο ανθρωπισμός, κι η υγιής κοινωνία, πιθανότερο είναι αυτά να βρεθούν μεταξύ εκείνων των εθνών με χαμηλό το θρησκευτικό συναίσθημα των μελών τους, παρά εκείνων με έντονα θρησκευόμενα μέλη.

Γιάννης Λάζαρης

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Η θηλιά στο λαιμό των τυπογραφείων ή Δύο μύθοι και το ... παραμύθι

ΤΣΑΜΠΑ ΧΡΗΜΑ....

Η λεηλασία συνεχίζεται!!!

Μας δουλεύουν χοντρά, μας νομίζουν αφελείς, μας περνάνε για άβουλα φοβισμένα ανθρωπάκια που τρέμουν μπροστά στους μηχανισμούς και στο κομματικό μένος του κκε, του ΠΑΜΕ και της ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ.

Μήπως τελικά πρέπει να βγάλουμε κουπόνια και εμείς;;;

...οι επιχειρήσεις που έχει το ΚΚΕ είναι «εκδοτικές στον ιδεολογικό τομέα και μέσα ενημέρωσης για την προπαγάνδα. Αυτές δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.Τις ταΐζεις, δε σε ταΐζουν».
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Οι εργαζόμενοι του κλάδου να περάσουν στην αντεπίθεση.... (η συνέχεια του άρθρου, στο: http://typografeio.blogspot.com/2009/11/blog-post_22.html )

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Η Ελλάδα στο Μουντιάλ!

Νά'σαι καλά Σαλπιγγίδη, να'σαι καλά Πλιάτσικα, Μόρα, Κατσουράνη, Σαμαρά, Χαριστέα, Γκέκα, Τζόρβα, Καραγκούνη, Τζιώλη, Παπασταθόπουλε, Κυργιάκο, Βύντρα, Σπυρόπουλε και πάνω απ'όλα να'σαι καλά Χερρ Όττο που συνεχίζεις να πιστεύεις στους Έλληνες πιο πολύ κι απ'ότι οι ίδιοι στον εαυτό τους ώρες ώρες!

Σήμερα ο Όττο Ρεχάγκελ έπαιξε το 100ο του παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Ιδού η προϊστορία:

1. 05/09/2001 Φινλανδία-Ελλάδα 5-1 ΠΠΚ 2002
2. 06/10/2001 Αγγλία-Ελλάδα 2-2 ΠΠΚ 2002
3. 10/11/2001 Ελλάδα-Εσθονία 4-2 Φιλικός
4. 14/11/2001 Ελλάδα-Κύπρος 1-2 Φιλικός
5. 13/02/2002 Ελλάδα-Σουηδία 2-2 Φιλικός
6. 27/03/2002 Ελλάδα-Βέλγιο 3-2 Φιλικός
7. 17/04/2002 Ελλάδα-Τσεχία 0-0 Φιλικός
8. 12/05/2002 Ελλάδα-Ρουμανία 3-2 Φιλικός
9. 15/05/2002 Ελλάδα-Κύπρος 3-1 Φιλικός
10. 21/08/2002 Ρουμανία-Ελλάδα 0-1 Φιλικός
11. 07/09/2002 Ελλάδα-Ισπανία 0-2 ΠΕΠ 2004
12. 12/10/2002 Ουκρανία-Ελλάδα 2-0 ΠΕΠ 2004
13. 16/10/2002 Ελλάδα-Αρμενία 2-0 ΠΕΠ 2004
14. 20/11/2002 Ελλάδα-Ιρλανδία 0-0 Φιλικός
15. 29/01/2003 Κύπρος-Ελλάδα 1-2 Φιλικός
16. 12/02/2003 Ελλάδα-Νορβηγία 1-0 Φιλικός
17. 26/03/2003 Αυστρία-Ελλάδα 2-2 Φιλικός
18. 02/04/2003 Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα 0-2 ΠΕΠ 2004
19. 30/04/2003 Σλοβακία-Ελλάδα 2-2 Φιλικός
20. 07/06/2003 Ισπανία-Ελλάδα 0-1 ΠΕΠ 2004
21. 12/06/2003 Ελλάδα-Ουκρανία 1-0 ΠΕΠ 2004
22. 20/08/2003 Σουηδία-Ελλάδα 1-2 Φιλικός
23. 06/09/2003 Αρμενία-Ελλάδα 0-1 ΠΕΠ 2004
24. 11/10/2003 Ελλάδα-Βόρεια Ιρλανδία 1-0 ΠΕΠ 2004
25. 15/11/2003 Πορτογαλία-Ελλάδα 1-1 Φιλικός
26. 18/02/2004 Ελλάδα-Βουλγαρία 2-0 Φιλικός
27. 31/03/2004 Ελλάδα-Ελβετία 1-0 Φιλικός
28. 28/04/2004 Ολλανδία-Ελλάδα 4-0 Φιλικός
29. 29/05/2004 Πολωνία-Ελλάδα 1-0 Φιλικός
30. 03/06/2004 Λιχτενστάιν-Ελλάδα 0-2 Φιλικός

31. 12/06/2004 Πορτογαλία-Ελλάδα 1-2 ΤΕΠ 2004-Όμιλοι
32. 16/06/2004 Ελλάδα-Ισπανία 1-1 ΤΕΠ 2004-Όμιλοι
33. 20/06/2004 Ρωσία-Ελλάδα 2-1 ΤΕΠ 2004-Όμιλοι
34. 25/06/2004 Γαλλία-Ελλάδα 0-1 ΤΕΠ 2004-Προημιτελικός
35. 01/07/2004 Ελλάδα-Τσεχία 1-0 (παράταση) ΤΕΠ 2004-Ημιτελικός
36. 04/07/2004 Ελλάδα-Πορτογαλία 1-0 ΤΕΠ 2004-Τελικός

37. 18/08/2004 Τσεχία-Ελλάδα 0-0 Φιλικός
38. 04/09/2004 Αλβανία-Ελλάδα 2-1 ΠΠΚ 2006
39. 08/09/2004 Ελλάδα-Τουρκία 0-0 ΠΠΚ 2006
40. 09/10/2004 Ουκρανία-Ελλάδα 1-1 ΠΠΚ 2006
41. 17/11/2004 Ελλάδα-Καζακστάν 3-1 ΠΠΚ 2006
42. 09/02/2005 Ελλάδα-Δανία 2-1 ΠΠΚ 2006
43. 26/03/2005 Γεωργία-Ελλάδα 1-3 ΠΠΚ 2006
44. 30/03/2005 Ελλάδα-Αλβανία 2-0 ΠΠΚ 2006
45. 04/06/2005 Τουρκία-Ελλάδα 0-0 ΠΠΚ 2006
46. 08/06/2005 Ελλάδα-Ουκρανία 0-1 ΠΠΚ 2006
47. 16/06/2005 Βραζιλία-Ελλάδα 3-0 ΣΥΝ 2005
48. 19/06/2005 Ιαπωνία-Ελλάδα 1-0 ΣΥΝ 2005
49. 22/06/2005 Ελλάδα-Μεξικό 0-0 ΣΥΝ 2005
50. 17/08/2005 Βέλγιο-Ελλάδα 2-0 Φιλικός
51. 07/09/2005 Καζακστάν-Ελλάδα 1-2 ΠΠΚ 2006
52. 08/10/2005 Δανία-Ελλάδα 1-0 ΠΠΚ 2006
53. 12/10/2005 Ελλάδα-Γεωργία 1-0 ΠΠΚ 2006
54. 16/11/2005 Ελλάδα-Ουγγαρία 2-1 Φιλικός
55. 21/01/2006 Νότια Κορέα-Ελλάδα 1-1 Διεθνές Τουρνουά
56. 25/01/2006 Σαουδική Αραβία-Ελλάδα 1-1 Διεθνές τουρνουά
57. 28/02/2006 Ελλάδα-Λευκορωσία 1-0 Φιλικός
58. 01/03/2006 Ελλάδα-Καζακστάν 2-0 Φιλικός
59. 25/05/2006 Αυστραλία-Ελλάδα 1-0 Φιλικός
60. 16/08/2006 Αγγλία-Ελλάδα 4-0 Φιλικός
61. 02/09/2006 Μολδαβία-Ελλάδα 0-1 ΠΕΠ 2008
62. 07/10/2006 Ελλάδα-Νορβηγία 1-0 ΠΕΠ 2008
63. 11/10/2006 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ελλάδα 0-4 ΠΕΠ 2008
64. 15/11/2006 Γαλλία-Ελλάδα 1-0 Φιλικός
65. 06/02/2007 Νότια Κορέα-Ελλάδα 1-0 Φιλικός
66. 24/03/2007 Ελλάδα-Τουρκία 1-4 ΠΕΠ 2008
67. 28/03/2007 Μάλτα-Ελλάδα 0-1 ΠΕΠ 2008
68. 02/06/2007 Ελλάδα-Ουγγαρία 2-0 ΠΕΠ 2008
69. 06/06/2007 Ελλάδα-Μολδαβία 2-1 ΠΕΠ 2008
70. 22/08/2007 Ελλάδα-Ισπανία 2-3 Φιλικός
71. 12/09/2007 Νορβηγία-Ελλάδα 2-2 ΠΕΠ 2008
72. 13/10/2007 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-2 ΠΕΠ 2008
73. 17/10/2007 Τουρκία-Ελλάδα 0-1 ΠΕΠ 2008
74. 17/11/2007 Ελλάδα-Μάλτα 5-0 ΠΕΠ 2008
75. 21/11/2007 Ουγγαρία-Ελλάδα 1-2 ΠΕΠ 2008
76. 05/02/2008 Ελλάδα-Τσεχία 1-0 Φιλικός
77. 06/02/2008 Ελλάδα-Φινλανδία 2-1 Φιλικός
78. 26/03/2008 Ελλάδα-Πορτογαλία 2-1 Φιλικός
79. 19/05/2008 Ελλάδα-Κύπρος 2-0 Φιλικός
80. 24/05/2008 Ουγγαρία-Ελλάδα 3-2 Φιλικός
81. 01/06/2008 Ελλάδα-Αρμενία 0-0 Φιλικός
82. 10/06/2008 Ελλάδα-Σουηδία 0-2 ΤΕΠ 2008
83. 14/06/2008 Ελλάδα-Ρωσία 0-1 ΤΕΠ 2008
84. 18/06/2008 Ελλάδα-Ισπανία 1-2 ΤΕΠ 2008
85. 20/08/2008 Σλοβακία-Ελλάδα 0-2 Φιλικός
86. 06/09/2008 Λουξεμβούργο-Ελλάδα 0-3 ΠΠΚ 2010
87. 10/09/2008 Λετονία-Ελλάδα 0-2 ΠΠΚ 2010
88. 11/10/2008 Ελλάδα-Μολδαβία 3-0 ΠΠΚ 2010
89. 15/10/2008 Ελλάδα-Ελβετία 1-2 ΠΠΚ 2010
90. 19/11/2008 Ελλάδα-Ιταλία 1-1 Φιλικός
91. 11/02/2009 Ελλάδα-Δανία 1-1 Φιλικός
92. 28/03/2009 Ισραήλ-Ελλάδα 1-1 ΠΠΚ 2010
93. 01/04/2009 Ελλάδα-Ισραήλ 2-1 ΠΠΚ 2010
94. 12/08/2009 Πολωνία-Ελλάδα 2-0 Φιλικός
95. 05/09/2009 Ελβετία-Ελλάδα 2-0 ΠΠΚ 2010
96. 09/09/2009 Μολδαβία-Ελλάδα 1-1 ΠΠΚ 2010
97. 10/10/2009 Ελλάδα-Λετονία 5-2 ΠΠΚ 2010
98. 14/10/2009 Ελλάδα-Λουξεμβούργο 2-1 ΠΠΚ 2010
99. 14/11/2009 Ελλάδα-Ουκρανία 0-0 ΠΠΚ 2010

100.18/11/2009 Ουκρανία-Ελλάδα 0-1 ΠΠΚ 2010

* ΠΠΚ: Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΠΕΠ: Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
ΤΕΠ: Τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
ΣΥΝ: Κύπελλο Συνομοσπονδιών

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

17 Νοέμβρη 1973

Θα' θελα απλά να πω ένα ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους - αγνώστους σε εμάς - αγωνιστές του Πολυτεχνείου έβαλαν το λιθαράκι τους για να γραφτεί τότε ιστορία.
Θα' θελα να πω ευχαριστώ σε όλους όσους αγωνίστηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας που επέβαλαν στην πατρίδα οι προδότες. Ευχαριστώ που αντιδράσατε και δεν καθήσατε "στα αβγά σας" , όπως οι περισσότεροι έλληνες τότε.
Ευχαριστώ!

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ανέκδοτο

Κάποια πολύ πιστή κυρία, η κυρία Μαρία, έμενε μόνη της σε ένα όμορφο διώροφο σπίτι στην άκρη του χωριού. Πήγαινε τακτικά στην εκκλησία. Άσχημη κουβέντα δεν είχε ποτέ κανείς ακούσει να βγαίνει από το στόμα της, βοηθούσε όσο μπορούσε αυτούς που είχαν ανάγκη, ήταν γενικά μια καλή χριστιανή.

Κάποτε, μετά από ημέρες συνεχούς κακοκαιρίας και βροχόπτωσης, ακούει στην τηλεόραση, πως το ποτάμι που διέσχιζε τον κάμπο έξω από το χωριό, κοντεύει να υπερχειλίσει και το χωριό της κινδυνεύει άμεσα να πλημμυρίσει. Οι αρχές έκαναν έκκληση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους!

Σοκαρισμένη, γονατίζει και προσεύχεται στον Θεό να τη σώσει από την καταστροφή!
Μετά από αρκετή ώρα προσευχής, ακούει χτυπήματα στην πόρτα.
Ένας αλλόφρων και λαχανιασμένος αστυνομικός της φωνάζει, για να ακουστεί μέσα στο αστραπόβροντο:
«Κυρία μου πρέπει να με ακολουθήσετε αμέσως. Από στιγμή σε στιγμή το χωριό θα πλημμυρίσει»!
Εκείνη πεπεισμένη πως, όντας μια εξαίρετη χριστιανή σε όλη της τη ζωή, ο Θεός θα εισακούσει τις εκκλήσεις της, του απαντά απότομα:
«Δεν πάω πουθενά! Εδώ θα κάτσω κι ο Θεός θα με σώσει»!
«Κυρία μου σας παρακαλώ, ελάτε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο»!!!
«Δεν πάω πουθενά! Ο Θεός θα με σώσει, φύγετε»!

Απελπισμένος ο αστυνομικός φεύγει.
Δεν περνά πολλή ώρα και το χωριό πλημμυρίζει.
Το νερό εισβάλλει και στο σπίτι της κυρίας Μαρίας. Για να γλιτώσει ανεβαίνει στον επάνω όροφο και τρομαγμένη περιμένει δίπλα στο παράθυρο για ένα σημάδι.
Η στάθμη του νερού εντωμεταξύ συνεχίζει να ανεβαίνει γρήγορα και έχει σχεδόν φτάσει στο παράθυρό της.

Ξαφνικά μια ομάδα της ΕΜΑΚ, που γύριζε το πλημμυρισμένο χωριό με φουσκωτό, για να εντοπίσει τυχόν ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, τη βλέπει δίπλα στο παράθυρο και την πλησιάζει με τη βάρκα:
«Κυρία μου σωθήκατε, θα σας πάρουμε από εδώ»!
«Αφήστε με. Δεν θέλω να πάω πουθενά! Θα μείνω εδώ και ο Θεός θα με σώσει»!!
«Κυρία μου, σας παρακαλώ, ελάτε μαζί μας. Είναι πολύ επικίνδυνα εδώ»!
«Σας είπα, δεν πάω πουθενά. Είμαι σίγουρη πως ο Θεός θα με σώσει»!

Η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει. Οι διασώστες φεύγουν και η κυρία Μαρία ανεβαίνει στην σκεπή, αφού τα νερά κατακλύζουν σιγά σιγά και τον δεύτερο όροφο του σπιτιού.
Εκεί, κάτω από καταρρακτώδη βροχή, ένα ελικόπτερο πλησιάζει πάνω από το σπίτι και της πετάει μια σκάλα:
«Ανεβείτε, να σωθείτε»!!!
«Όχι, φύγετε, δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ. Ο Θεός θα με σώσει»!
Ένα μέλος του πληρώματος κατεβαίνει τη σκάλα και της απλώνει το χέρι:
«Κυρία μου, πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αν μείνετε εδώ θα πνιγείτε»!
«Φύγετε, δεν πάω πουθενά σας είπα! Αφήστε με! Ο Θεός θα με σώσει»!!!
Τελικά το ελικόπτερο φεύγει, τα νερά καλύπτουν τη σκεπή και η κυρία Μαρία πνίγεται…

Φτάνει στον Παράδεισο. Για πρώτη φορά έχει πολλά, πάρα πολλά νεύρα. Τσατισμένη ζητάει το Θεό για εξηγήσεις:
«Σε όλη μου τη ζωή ήμουν υπόδειγμα χριστιανού! Έκανα πάντα αυτά που έπρεπε! Και μια φορά που ζήτησα τη βοήθειά σου, εσύ με άφησες να πνιγώ»!!!
Κι ο Θεός της απαντά:
«Μωρή ηλίθια, για να σωθείς έστειλα την αστυνομία, την ΕΜΑΚ, μέχρι και ελικόπτερο!!! Τι άλλο έπρεπε να κάνω για να καταλάβεις»;;;;

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Στις 20 ποσοστιαίες μονάδες το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με έρευνα

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δημοσκοπικά μεγέθη για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η εκκρεμότητα της ανάδειξης νέας ηγεσίας παραμένει.

Έρευνα της εταιρείας Focus για τη Realnews δείχνει το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ να διευρύνεται στο 20,6% σαράντα ημέρες μετά τις εκλογές.

Στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 42,7% και η ΝΔ συγκεντρώνει μόλις 22,1%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΛΑΟΣ με 6,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5% και οι Οικολόγοι-Πράσινοι με 1,8%.

Την ίδια ώρα, θετική και μάλλον θετική γνώμη έχει το 56,7% των ερωτηθέντων για την εικόνα της κυβέρνησης, έναντι 33,9% των αρνητικών και μάλλον αρνητικών γνωμών.

Ως προς τους υπουργούς και το πώς χειρίζονται τα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, ποσοστά θετικών και μάλλον θετικών γνωμών άνω του 60% συγκεντρώνουν οι εξής:
Μ.Χρυσοχοΐδης (69,8%), Ευ.Βενιζέλος (67,2%), Ανδρ.Λοβέρδος (63,9%), Αννα Διαμαντοπούλου (61%) και Γ.Παπακωνσταντίνου (60,1%).

Η έρευνα έγινε τηλεφωνικά σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων το χρονικό διάστημα 11-12 Νοεμβρίου 2009.


http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1075015&lngDtrID=244

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Επικήρυξη με 1 εκατ. ευρώ των αγνώστων, που επιτέθηκαν στην Κ. Κούνεβα

Με χρηματική αμοιβή 1.000.000 ευρώ επικηρύχθηκαν οι δράστες της δολοφονικής απόπειρας κατά της Κωνσταντίνας Κούνεβα.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχ. Χρυσοχοΐδη, η αμοιβή αυτή θα δοθεί σε όσους πολίτες συμβάλλουν στην αποκάλυψη, εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.

Με την απόφαση αυτή υλοποιείται η υπόσχεση που είχε δώσει πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δηλώνοντας ότι «θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι δράστες του ειδεχθούς και φρικαλέου αυτού εγκλήματος».

Η απόπειρα κατά της Κ. Κούνεβα η οποία νοσηλεύεται ακόμα με εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο, είχε σημειωθεί στις 23.12.2008, δεκαοχτώ λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στα Πετράλωνα.

Όποιοι γνωρίζουν στοιχεία, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 6447437 της Ασφάλειας Αττικής και όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, «η ανωνυμία όποιου πολίτη βοηθήσει, είναι εξασφαλισμένη προς κάθε Αρχή και προς κάθε τρίτο πρόσωπο».

Στο μεταξύ, περαιτέρω ανάκριση για την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος της Κωνσταντίνας Κούνεβα διατάσσει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές του συμβουλίου κρίνουν ότι η υπόθεση δεν πρέπει να μπει στο αρχείο, αλλά αντίθετα να συνεχιστεί η έρευνα ώστε να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης που δέχθηκε το Δεκέμβριο του 2008 η Κωνσταντίνα Κούνεβα με καυστικό υγρό που είχε ρίξει άγνωστος στο πρόσωπό της.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ζητά επίσης, στο πλαίσιο της ανάκρισης, να καταθέσει και η ίδια η παθούσα ώστε να εισφέρει στην έρευνα όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί.

Το γκρουπ για την Κωνσταντίνα Κούνεβα στο facebook:

http://www.facebook.com/group.php?gid=41082031143&ref=search&sid=845893350.4046078585..1

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Η Παπαρήγα η καλή!

Την ύπαρξη του Τείχους του Βερολίνου δικαιολόγησε χθες η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα με δηλώσεις της από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου και βρέθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αντικομμουνιστικές εκδηλώσεις στο Βερολίνο.
«Το Δυτικό Βερολίνο, όπως και το Ανατολικό, ήταν μέσα στην καρδιά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το Τείχος το επέβαλε ο ιμπεριαλισμός να υψωθεί και έγινε ακριβώς παραμονές, όταν τα νατοϊκά στρατεύματα απειλούσαν να εισβάλουν στο Βερολίνο, ιδιαίτερα βεβαίως στο Ανατολικό Βερολίνο, στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Και ρωτάμε: δεν είχε δικαίωμα ένας λαός, μια εξουσία εργατική ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να σεβαστεί τα σύνορά της και να υψώσει το Τείχος μέσα στο έδαφός της;», είπε η κ. Παπαρήγα για την ύπαρξη του Τείχους.
Η κ. Παπαρήγα πρόσθεσε: «Σκεφθείτε αν μέσα στην Αθήνα είχαμε τρεις- τέσσερις δήμους που ανήκαν σε έναν στρατό κατοχής, θα ήταν ελεύθερα, μπες- βγες; Γιατί η Δυτική Γερμανία στην ουσία λειτουργούσε με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικανούς, σαν στρατός κατοχής. Από τη μια μεριά ευθύνεται για τη διαίρεση της Γερμανίας και από την άλλη ήθελε τη βίαιη προσάρτησή της».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4545303&ct=1

Κι εγώ ρωτάω: ΠΟΣΑ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙΣ;;;

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Γραμματείς και...Φαρισαίοι

Ένα κείμενο που έγραψε ο Βασίλης Ραούλης και το "τσίμπησα" από τη μπλογκόσφαιρα.

http://ra64.wordpress.com/2009/11/06/moiroloi/"Δηλώνω αγανακτισμένος.
Και σοκαρισμένος.
Και πολύ προβληματισμένος, από αυτά που διαβάζω και ακούω.
Από όλους όσους ανακάλυψαν ξαφνικά ότι η αξιοκρατία και η διαφάνεια σημαίνει ντε και καλά «τακτοποίηση» κομματικών στελεχών. Που αντιλαμβάνονται την εσωκομματική αντιπολίτευση με τη μικρότητα του αποτυχημένου πολιτευτή.
Γιατί δεν έγινα γραμματέας λέει ο ένας. Γιατί δεν αξιοποιούν τα στελέχη λέει ο άλλος. Γιατί πληρώνω τη συνδρομή μου σαν μέλος και δεν αξιοποιούμαι λέει ο τρίτος. Γιατί;
Γιατί δεν γλύφω λιγάκι από την κρατική εξουσία, θα ήθελαν να πούνε, πιθανώς!
Για καθίστε παλικάρια μου!
Αν υποθέσουμε ότι ενταχθήκατε συνειδητά σε ένα πολιτικό κόμμα και αν υποθέσουμε ότι δώσατε τις μάχες σας και ματώσατε ή απλά ιδρώσατε, δεν το κάνατε φαντάζομαι για να το εξαργυρώσετε την επόμενη στιγμή!
Γιατί τότε δεν ήτανε συνειδητή η ένταξη σας. Ήταν στη βάση της παλαιοκομματικής λογικής που λέει εμφανίζομαι, στήνομαι, φωτογραφίζομαι, ακούγομαι και την κατάλληλη στιγμή, ζητώ να εξαργυρώσω όλα αυτά ( σημαντικά θα έλεγα) με μια θεσούλα, κάτι βρε παιδάκι μου.
Και επειδή είμαι σοσιαλιστής και επειδή το πιστεύω, έχω και τη δυνατότητα να κρίνω όλους και όλα. Κρίνω σπουδές, κρίνω δυνατότητες, κρίνω κοινωνική δράση, τα κρίνω όλα! Και βγάζω πάντοτε το ίδιο συμπέρασμα. ΕΓΩ είμαι ο καλύτερος από όλους. ΕΓΩ και κανένας άλλος.
Όχι δεν είμαι υπέρμαχος ενός κόμματος τεχνοκρατών. Όχι δεν είμαι αυτός που θα «θεοποιήσει» το μεταπτυχιακό. Τι να μου πει κάποιος στη δουλειά μου και πώς να με κρίνει μετά από 25 χρόνια δημοσιογραφίας; Ότι είμαι κακός ή καλός επειδή έχω ή δεν έχω μεταπτυχιακό στη γλωσσολογία;
Όχι! Αλλά δεν μπορώ να μετατρέψω σε μικρούς όλους τους άλλους και να γίνω ΕΓΩ ο καλύτερος για όλα.
Δηλαδή παλικάρια μου, διαμαρτυρόμενοι και «πικραμένοι» επειδή πληρώσατε τη συνδρομή σας σε ένα κόμμα, μπορείτε να διοικήσετε; Επειδή εκλεχτήκαμε σε κάποια όργανα πρέπει να διοριστούμε σε «θεσούλα» στο κράτος; Επειδή χαρίσαμε νιάτα και ώρες ατελείωτες σε μια υπόθεση που πιστέψαμε, επειδή παλέψαμε για ιδέες και οράματα πρέπει να το εξαργυρώσουμε με τα τριάκοντα αργύρια μιας κρατικής θεσούλας ή ενός διορισμού σε ένα Δ.Σ.;
Για καθίστε! Η πολιτική σας συνείδηση εκεί φτάνει, εκεί καταλήγει;
Βιάζεστε να εξαργυρώσετε κομματικά ένσημα για εθελοντική ένταξη και συνειδητή στράτευση;
Τι πάθατε;
Να χέσω μέσα και τα πιστεύω σας και τη μικρότητά σας!
Ακούστε. Όπως ένα μεταπτυχιακό ΔΕΝ σημαίνει τίποτα, έτσι και η ταυτότητα του κομματικού μέλους ΔΕΝ σημαίνει κατ’ ανάγκη και περισσότερες δυνατότητες.
Αφήστε τις κλάψες και τα κροκοδείλια δάκρυα για το κακό που βρήκε τα στελέχη μας, το πόσο αγνοούνται, το πόσο πονάνε!
Αφήστε τα και σκεφτείτε ότι ήρθατε για να αλλάξετε καταστάσεις δεκαετιών σε αυτή τη χώρα, ήρθατε να προσφέρετε στους πολίτες και το λαό. ΔΕΝ ήρθατε για να ικανοποιήσετε τις μικρές ή μεγάλε προσωπικές σας φιλοδοξίες. ΔΕΝ ήρθατε για να αποκτήσετε περισσότερα από αυτά που είχατε! ΔΕΝ ήρθατε για να ζήσετε το όνειρό σας στο ΠΑΣΟΚ!
Αν είναι έτσι ΓΕΙΑ ΣΑΣ!
Δεν είναι ο ρόλος της μοιρολογήτρας αυτός του μέλους του ΠΑΣΟΚ.
Οφείλει να σταθεί στο ύψος του και να αντιληφθεί το μέγεθος των ευθυνών του απέναντι στον κόσμο και το λαό.
ΑΝ κληθεί να προσφέρει σε επίπεδο κρατικής μηχανής έχει καλώς.
ΑΝ ΟΧΙ πάλι έχει καλώς.
Για να τελειώνουμε:
Όπως η Κυβέρνηση θα κριθεί για τις επιλογές της και σε επίπεδο προσώπων έτσι και ο καθένας κρίνεται για τη στάση και τα λεγόμενα του.
Γκρίνιες, μικροψυχίες, μικρότητες, δεν χωράνε! Τέρμα τα κόμπλεξ για τους «άλλους». Τέρμα οι φιλοσοφίες για τους έχοντες και μη κατέχοντες μεταπτυχιακά.
Τέρμα η μεγιστοποίηση της κομματικής κάρτας. Τέρμα το γλείψιμο και το σκύψιμο.
Μας ξέρουν , τους ξέρουμε.
Οπότε θελήσουν να μας βρούνε μας βρίσκουνε.
Τα είπα και ηρέμησα!!!!!

Υ.Γ.
Βρήκα ένα φίλο. Είχα καιρό να τον δώ. Δεν μπόρεσε να σπουδάσει. Δύσκολες εποχές για εκείνον τα μαθητικά του χρόνια. Διορίστηκε κάπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μου έκανε παράπονα γιατί είχε υποβάλλει αίτηση για γραμματέας!
«Ποιος είναι ο Πλασκοβίτης που διορίστηκε γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών», μου είπε. «Τζάμπα έτρεχα τόσα χρόνια;»
Έλα ντε! Ποιος είναι ο Πλασκοβίτης;;;; Τι να πεις; Όλα στο σακί …
"

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

23 μέλη της CIA καταδικάστηκαν για απαγωγή "υπόπτου"!


Eικοσι τρείς πράκτορες της CIA καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Μιλάνο για την απαγωγή μουσουλμάνου κληρικού το 2003.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, όπου καταγγέλλεται ότι υπέστη βασανιστήρια.

Είναι η πρώτη δίκη που αφορά τις μυστικές μεταφορές υπόπτων για τρομοκρατία που πραγματοποιεί η CIA σε εδάφη τρίτων χωρών.

Ο ιταλός δικαστής καταδίκασε τους 23 Αμερικανούς - όλοι εκτός από έναν είναι μέλη της CIA - και δύο ιταλούς μυστικούς πράκτορες σε κάθειρξη οκτώ ετών για την απαγωγή του κληρικού Χασάν Μουσταφά Οσάμα Νασρ ή Αμπού Ομάρ, το 2003 από το Μιλάνο. Ο άνδρας στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο για ανάκριση, όπου καταγγέλλει ότι υπέστη βασανιστήρια.

Η δίκη στην Ιταλία ξεκίνησε το 2007 και θεωρείται ορόσημο καθώς είναι η πρώτη που που πραγματοποιείται στην Ευρώπη και αφορά στην καταδίκη των μυστικών μεταφορών υπόπτων για τρομοκρατία από την CIA με σκοπό την ανάκριση τους σε τρίτες χώρες.

Ο πρώην επικεφαλής της CIA στο Μιλάνο, Ρόμπερτ Σέλντον καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών και 22 άλλοι Αμερικανοί, που δικάστηκαν ερήμην καθώς οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί αίτημα έκδοσής τους, καταδικάστηκαν σε πενταετή φυλάκιση.

Για τον Νικολό Πολάρι, τον πρώην επικεφαλής της ιταλικής κατασκοπείας SISMI, ο δικαστής Όσκαρ Μάτζι υποστήριξε ότι προστατεύεται "λόγω των κρατικών μυστικών" και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δικαστεί. Την ίδια τύχη είχαν ακόμη ο πρώην επικεφαλής της CIA στη Ρώμη Τζέφρι Καστέλι και δύο άλλοι πράκτορες της CIA, οι οποίοι δεν δικάστηκαν λόγω "της διπλωματικής ασυλίας τους".

Ο Αιγύπτιος Αμπού Ομαρ δήλωσε στο δικαστήριο ότι απήχθη κατά τη διάρκεια της ημέρας από έναν δρόμο του Μιλάνου τον Φεβρουάριο του 2003 σε συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ της CIA και της SISMI.

Μεταφέρθηκε με πτήση στη Γερμανία και μετά στην Αίγυπτο όπου κρατήθηκε για αρκετά χρόνια χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κάποιες κατηγορίες, πριν αφεθεί ελεύθερος.

Οι δικηγόροι του μουσουλμάνου ισχυρίζονται ότι υπέστη βασανιστήρια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου κρατήθηκε στην Αίγυπτο και απαιτούν 10 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση.
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Καταδίκη της Ιταλίας από το Ε.Δ.Α.Δ. για τον σταυρό στις σχολικές αίθουσες

Από το in.gr http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1070725&lngDtrID=245

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαστήριο Ανθρωπινων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε την Ιταλία για την ύπαρξη σταυρού στις σχολικές αίθουσες. Ο σταυρός κρίθηκε ότι είναι ενάντια στο δικαίωμα των γονέων να ανατρέφουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους και στο δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία θρησκεύματος.
Eνάγουσα ήταν η Σόλιε Λάουτσι, μια Ιταλίδα από το Αμπανο Τέρμε. Τα παιδιά της, Ντατάικο και Σάμι Αλμπερτίν, ηλικίας 11 και 13 ετών αντίστοιχα, παρακολουθούσαν μαθήματα στο δημόσιο σχολείο της πόλης. Σε όλες τις τάξεις του σχολείου υπήρχε κρεμασμένος σταυρός. Η Λάουτσι έκρινε ότι η ύπαρξη σταυρού ήταν αντίθετη με το λαϊκό χαρακτήρα του Κράτους και του σχολείου.
Επικαλέστηκε μάλιστα και μία δικαστική απόφαση που είχε κρίνει την ύπαρξη σταυρού στα εκλογικά κέντρα αντίθετη προς το λαϊκό χαρακτήρα του κράτους. Στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η ύπαρξη σταυρού στις τάξεις είναι λογική, καθώς ο σταυρός δεν είναι μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και «σημαία» της μοναδικής εκκλησίας που αναφέρεται στο ιταλικό Σύνταγμα, σύμβολο του ίδιου του Κράτους.
Ωστόσο, οι δικαστές στο Στρασβούργο έκριναν ότι ο σταυρός μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί από τους μαθητές όλων των ηλικιών ως θρησκευτικό σύμβολο, σύμβολο που μπορεί να ενοχλήσει μαθητές άλλων θρησκευμάτων ή άθεους. Επεδίκασε μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ στην ενάγουσα για ηθική βλάβη.
Η Ιταλίδα υπουργός Παιδείας κατεφέρθηκε εναντίον της «ιδεολογικής» απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Η ύπαρξη σταυρού στις σχολικές αίθουσες δεν σημαίνει προσκόληση στον καθολικισμό, αλλά είναι ένα σύμβολο της παράδοσής μας» δήλωσε η υπουργός σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

"Δημιουργία" του Σύμπαντος


Η μεγαλύτερη παρανόηση στη θεωρία της δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία.

Αντίθετα με ότι πιστεύεται το σύμπαν δεν έχει αρχή και τέλος ούτε χωρικά, ούτε χρονικά.

Η έννοια «δημιουργία» είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που δεν έχει καμία εφαρμογή στη λειτουργία του όλου σύμπαντος κόσμου, παρά μόνο σε κάποια επιμέρους κομμάτια του (γαλαξίες, άστρα,…).

Παρότι όμως, είναι τόσο φανερή η παρανόηση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, είναι εξίσου φανερός και ο λόγος που οδήγησε στην υιοθέτησή της από τον άνθρωπο με τόσο μεγάλη ευκολία.

Η ζωή μας είναι γεμάτη από γεγονότα και καταστάσεις με αρχή και τέλος, με κυριότερο την ίδια τη ζωή! Ο άνθρωπος γεννιέται (δημιουργείται) και πεθαίνει. Τα φυτά ανθίζουν και μαραίνονται. Το φως του ήλιου έρχεται το πρωί και χάνεται το βράδυ. Τα παραδείγματα είναι ατελείωτα. Και λόγω της πληθώρας της εμφάνισης του φαινόμενου της δημιουργίας κατά τη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής δεν ήταν δύσκολο να πέσουμε στην παγίδα και να πιστέψουμε πως είναι κάτι που εμφανίζεται και πολύ μεγαλύτερη κλίμακα μέσα στο χώρο και στο χρόνο.

Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια: Ο άνθρωπος και τα ερεθίσματα που λαμβάνει αποτελούν ένα απειροελάχιστο ποσοστό του όλου σύμπαντος.

Είναι, λοιπόν, άκρως ανθρωποκεντρική η αντίληψη, με την οποία προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι τόσο μεγάλο, σε σχέση με το ασήμαντο πέρασμά μας από τον κόσμο. Η αντίληψη αυτή μπορεί να έχει πολύ καλή εφαρμογή στα του δικού μας κόσμου, του ανθρώπινου, αλλά είναι μάλλον εγωιστικό εκ μέρους του είδους μας να πιστεύουμε πως με αυτή μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση για κάτι όπως η λειτουργία του σύμπαντος.

O Paul Steinhardt από το πανεπιστήμιο του Πρίνστον και ο Neil Turok από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διατύπωσαν, το 2006, μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία το σύμπαν δεν ξεκίνησε με τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά ακολουθεί ένα κυκλικό πρότυπο που αποτελείται από επαναλαμβανόμενες διαστολές και συστολές με περίοδο 1 τρισεκατομμύριο χρόνια.

Το γεγονός αυτό καθιστά την ηλικία του ακόμα μεγαλύτερη, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο την προβληματική της κοσμολογικής σταθεράς, η παρατηρούμενη τιμή της οποίας είναι μικρότερη από τη θεωρητική. Το πρόβλημα όμως αυτό λύνεται με τη νέα θεωρία, καθώς, σύμφωνα με τους δύο επιστήμονες, το σύμπαν μπορεί να είναι απεριόριστα παλιό και ταυτόχρονα απεριόριστα μεγάλο. Άρα υπάρχει πλέον αρκετός χρόνος ώστε η σταθερά να έχει μειωθεί και να φτάσει στα σημερινά επίπεδα.

Όσο για το πότε προβλέπεται η επόμενη Μεγάλη Έκρηξη, ο Τούροκ δεν μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια, αλλά αποκλείει το ενδεχόμενο να συμβεί μέσα στα επόμενα 10 δισεκατομμύρια χρόνια...

Η προσπάθεια των δυο επιστημόνων δεν είναι η πρώτη που υποστηρίζει τη θεωρία του «παλλόμενου σύμπαντος». Του σύμπαντος, δηλαδή, που δεν διαστέλλεται επ’ άπειρο, αλλά διαστέλλεται και συστέλλεται περιοδικά.

Με αυτό τον τρόπο κάθε Big Bang (Μεγάλη Έκρηξη) ακολουθείται από ένα Big Crash (Μεγάλη Σύνθλιψη), το οποίο με τη σειρά του ακολουθείται από ένα νέο Big Bang και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για πάντα.

Δεν άρχισε κάποτε και δε θα σταματήσει ποτέ!

Είναι μια άπειρη διαδικασία, χωρίς όρια.

Είναι φυσιολογικό με μια πρώτη ματιά αυτό να ξενίζει τον ανθρώπινο νου.

Δεν έχει συνηθίσει άλλωστε την έννοια του απείρου (το άπειρο και το μηδέν είναι ίσως οι δυο πιο δυσνόητοι ορισμοί της επιστήμης των μαθηματικών).

Για να γίνει κατανοητό, όσο αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει η σκέψη να απελευθερωθεί από τα στενά όρια που της επιβάλλει η ανθρώπινη ύπαρξη και να πετάξει πέρα από αυτή.

Αν πάψουμε κάποτε να την προσπάθεια να εξηγούμε τον άπειρο κόσμο μέσα στα ανθρώπινα όρια, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση!

Ο Θεός δεν ρίχνει Ζάρια με το Σύμπαν


Η περίφημη φράση που αποδίδεται στον Albert Einstein, από τις αρχές του 20ου αιώνα, δείχνει να έχει ξεπεραστεί από τις νέες γνώσεις και τις εξελίξεις στην επιστήμη στον τομέα της κβαντικής φυσικής, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας.

Η λειτουργία του σύμπαντος και οι κανόνες που τη διέπουν είναι τόσο αρμονικοί που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως όλα αυτά είναι μια τυχαία εξέλιξη.

Κι όμως δεν μπορεί παρά να είναι έτσι!

Ας πάρουμε το παράδειγμα της γης και της εμφάνισης του ανθρώπου σε αυτή.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη συνέβη πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. Πριν από περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε το αστέρι της γειτονιάς μας, ο ήλιος και μετά από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια και η γη μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα θεωρία της εξέλιξης κάποια στιγμή εμφανίστηκαν στον πλανήτη οι πρώτοι μονοκύτταροι οργανισμοί, τους οποίους εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης τους οδήγησαν στην πιο πολύπλοκη και όμορφη μηχανή του γνωστού μας κόσμου: τον ανθρώπινο εγκέφαλο!

Άραγε τι πιθανότητες θα υπήρχαν, αν γινόταν μια νέα μεγάλη έκρηξη να οδηγηθούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στη δημιουργία του ίδιου ακριβώς άστρου, στο ίδιο ακριβώς σημείο του σύμπαντος, την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο, γύρω από το οποίο θα περιστρεφόταν υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, ένας πλανήτης, πάνω στον οποίο η εξέλιξη θα δημιουργούσε, μέσω της ίδιας ακριβώς διαδικασίας, το ίδιο ακριβώς ον, τον άνθρωπο;…

Δεν χρειάζονται γνώσεις στατιστικής για να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα.

Η πιθανότητα να υπάρξει ο άνθρωπος στη σημερινή του κατάσταση έπειτα από μια άλλη μεγάλη έκρηξη είναι μηδενική!

Όσο κι αν αυτό ενοχλεί τον αρκετά μεγάλο (σχετικά με το μέγεθός μας στο σύμπαν) εγωισμό μας, είναι η πραγματικότητα.

Για την ακρίβεια η πιθανότητα να υπάρξει ένα παρόμοιο σύμπαν με το τωρινό είναι μηδενική.

Μετά από μια νέα μεγάλη έκρηξη οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του σύμπαντος, όσο αρμονικοί κι αν είναι, θα βασίζονται στην τυχαία εξέλιξη και οι φυσικοί νόμοι πιθανώς να μην έχουν καμιά απολύτως σχέση με τη σημερινή τους μορφή.

Το σύμπαν με τη μορφή που το παρατηρούμε σήμερα και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του και ο άνθρωπος σαν μέρος του κόσμου αυτού, είναι δημιουργήματα μιας τυχαίας εξέλιξης.

Ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, μπορεί να είναι μέρος αυτής της τυχαίας εξέλιξης, αλλά αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να μας ανησυχεί και να μας απογοητεύει.

Σίγουρα δεν είμαστε το κέντρο αυτού του όμορφου κόσμου, αλλά είμαστε ένα μέρος του και αυτό είναι κάτι για τον οποίο θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να φροντίζουμε να το απολαμβάνουμε καθημερινά!

Αθεϊστική Κοινωνία. Ουτοπία ή Δυνατότητα;


Η γνώση μας για τους προγόνους μας, μας δείχνει πως σε όλες τις περιόδους, ιστορικές και προϊστορικές, ο άνθρωπος είχε την ανάγκη ή την υποχρέωση να πιστεύει σε κάποιο θεό ή θεούς.

Αυτό είχε να κάνει με τη σχέση του αφενός με το φυσικό περιβάλλον και αφετέρου με την κοινωνική του ομάδα.

Ο πρώτος λόγος πλέον δεν υφίσταται. Η επιστήμη έχει κάνει άλματα στην έρευνα για την προέλευση και τη λειτουργία του σύμπαντος και τα πάντα στη φύση εξηγούνται ή θα εξηγηθούν στο μέλλον μέσω των νόμων της φυσικής και των μαθηματικών.

Αυτό που μένει να μας απασχολεί είναι ο ρόλος των θρησκειών στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως ο φόβος του θεού είναι αυτό που αποτρέπει πολλούς ανθρώπους από έγκλημα ή απλά από το να ξεπεράσουν κάποια όρια της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Όσο μεγάλα επιχειρήματα κι αν έχουν η ίδια η ζωή τούς αποδεικνύει πόσο λάθος κάνουν. Οι φυλακές είναι γεμάτες από πιστούς και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της θρησκείας δεν λείπουν από τον κατάλογο των παραβατών. Το αντίστροφο μάλλον συμβαίνει.

Αυτό που μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να παραβεί κάποιο νόμο ή ηθικό κανόνα της κοινωνίας είναι η παιδεία του.

Η θρησκεία ήταν, είναι και θα είναι, αντίθετη στην καλλιέργεια του πνεύματος και στους σκεπτόμενους ανθρώπους, αφού η σκέψη είναι κάτι το επικίνδυνο γι’ αυτή.

Η θρησκεία θέλει το σκοταδισμό, θέλει τον άνθρωπο φοβισμένο.

Η θρησκεία θέλει να φοβάσαι και να αντιπαθείς το διαφορετικό, το νέο. Καμιά από τις νέες ιδέες στις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες, που σήμερα είναι κτήμα της κοινωνίας, δεν έγινε ευπρόσδεκτη στην εποχή της από τη θρησκεία. Πάντα έβαζε και συνεχίζει να βάζει εμπόδια στην πρόοδο και την ανάπτυξη.

Δεν είναι λοιπόν ακραία η σκέψη πως ο άνθρωπος θα ήταν πολύ πιο μπροστά σε εξέλιξη και ανάπτυξη, αν δεν είχε σε κάθε του προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αντίδραση της θρησκείας.

Κι όμως η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει σε κάποιο θεό. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οπισθοδρομικοί ή βλάκες;

Όχι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα της θρησκείας. Έχει καταφέρει να αμβλύνει την κρίση των ανθρώπων για να γίνεται αποδεκτή.

Άνθρωποι που αν επέτρεπαν στον εαυτό τους να ελευθερωθεί από τα δεσμά της θρησκείας και να αφιερώσει μόνο μια ώρα σε μια ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς κριτική σκέψη, θα απορούσαν με το τι θεωρούσαν δεδομένο μέχρι τώρα, αλλά δεν θα το κάνουν ποτέ.

Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι.

Είναι λίγοι αυτοί που θα το κάνουν.

Αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει σ’ αυτό. Όλο και περισσότεροι αμφισβητούν ότι τους δίνεται έτοιμο. Δεν δέχονται κανένα δόγμα άκριτα. Όλο και περισσότεροι δίνουν στον εαυτό τους τη δυνατότητα να σκεφτεί και να ελευθερωθεί από τους περιορισμούς και τα συμπλέγματα της θρησκείας.

Αλλά είναι νωρίς ακόμα.

Μόλις τον περασμένο αιώνα έλυσε το πρόβλημα της αξιοπρεπούς διαβίωσης ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Γης. Ίσως είναι νωρίς να αρχίσει να σκέφτεται από τώρα. Το μέλλον όμως είναι ευοίωνο για κάτι τέτοιο.

Αν του το επιτρέψουν ο άνθρωπος θα προχωρήσει μπροστά και θα απεξαρτηθεί από το ναρκωτικό της θρησκείας γιατί θα καταλάβει ότι δεν το έχει πια ανάγκη.

Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι απλό. Οι δυνάμεις του μίσους και του φανατισμού είναι ισχυρό εμπόδιο.

Αν η κριτική σκέψη και η λογική αποδειχτούν πιο δυνατές μια αθεϊστική κοινωνία θα είναι στο μέλλον πραγματικότητα.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Τρομοκρατία


Στις 6 Δεκέμβρη του 2008 ένας έφηβος πέφτει νεκρός στα Εξάρχεια, από τις σφαίρες ενός "αστυνομικού".
Η Αθήνα, καθώς και οι περισσότερες πόλεις της χώρας, συγκλονίζονται από τα επεισόδια που ακολούθησαν για πολλές μέρες τις διαδηλώσεις των πολιτών ενάντια στην αστυνομική βία και αυθαιρεσία.
Ο λαός δίκαια ξεσηκώθηκε και βγήκε στους δρόμους για να διαδηλώσει υπέρ των δημοκρατικών κεκτημένων, της ασφάλειας και της ελευθερίας.
Κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το κλίμα των ημερών οργάνωσαν καταστροφές. Αυτοκίνητα και καταστήματα (και το δέντρο του Κακλαμάνη στην πλατεία Συντάγματος) κάηκαν από "αναρχικούς" και χρυσαυγίτες.
Αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τις διαδηλώσεις, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον, εφόσον δεν εκλείψουν οι λόγοι που τους συντηρούν. Το θέμα είναι ο λαός να μην τρομοκρατηθεί και να διαφυλάξει το δικαίωμά του να διαδηλώνει ελεύθερα!
Πριν από μερικές μέρες, μια ομάδα "επαναστατών" γάζωσε με καλάσνικωφ αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα και τραυμάτισε έξι δόκιμους αστυφύλακες, έξι νέους ανθρώπους. Ένας από αυτούς, μια νέα κοπέλα, νοσηλεύεται σοβαρά στην εντατική.
Πιστεύω πως είναι χρέος όλων μας να κατεβούμε στους δρόμους και να διαδηλώσουμε ακόμα μια φορά ενάντια στην τρομοκρατία.
Άλλωστε η τρομοκρατία δεν έχει πολιτικό χρώμα και έχει τα ίδια αποτελέσματα.
Είτε προέρχεται από επίορκους (και μάλλον νοητικά υστερούντες...γιατί πως αλλιώς να εξηγήσεις τη "μαγκιά" ενός 40άρη μπάτσου να πυροβολήσει ένα άοπλο παιδί;;;) "αστυνομικούς", είτε από "επαναστάτες" (κατά τη γνώμη μου, μάλλον κακομαθημένα πλουσιόπαιδα, που προσπαθούν με ιδεολογική κάλυψη να καταπολεμήσουν την ανία της εύκολης, αμοραλιστικής ζωούλας τους...), που τολμούν να πυροβολούν αδιακρίτως, με μόνη δικαιολογία τη στολή που φορούσαν οι άτυχοι δόκιμοι.
Μία και μόνη διαφορά έχουν τα δύο περιστατικά.
Από τη μια έχουμε να κάνουμε με υποκείμενα που τάχθηκαν στην υπηρεσία των νόμων και του πολίτη και που τους έχει χορηγήσει όπλο η οργανωμένη πολιτεία.
Από την άλλη έχουμε να κάνουμε με υποκείμενα που δρούν ανεξέλεγκτα και βρίσκονται έξω από κάθε οργανωμένη δομή της κοινωνίας.
Αυτή η διαφορά είναι και ο λόγος που δεν έχει ξεσηκωθεί ήδη η κοινωνία, όπως πέρυσι.
Παρόλα αυτά, είμαι της γνώμης πως πρέπει να δείξουμε και αυτή τη φορά ότι είμαστε εδώ και αντιδρούμε!
Αντιδρούμε σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, απ΄όπου κι αν προέρχεται...